ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η πρόκληση που αντιμετωπίσαμε στην περίπτωση του Ελευθέριου Αναστασάκη, περιελάμβανε μια πολύ ανταγωνιστική κατηγορία, η οποία εντοπίσαμε πως είχε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Τόσο βάσει αναζητήσεων των χρηστών, όσο και βάσει των διαφόρων υποκατηγοριών, που σχετίζονται με γυναικολογικά ζητήματα.

Ο Ελευθέριος Αναστασάκης είναι ένας γυναικολόγος- μαιευτήρας, με δικό του πελατολόγιο, ο οποίος όμως δεν εκμεταλλευόταν την δύναμη του Διαδικτύου, εκτός από την παρουσία του στο Doctoranytime.

Παρατηρήσαμε επίσης, πως η ιστοσελίδα του ιατρού δεν είχε καθόλου κατατάξεις στην 1η σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων της Google, το website ήταν απαρχαιωμένο και η συντριπτική πλειοψηφία του περιεχομένου του, είχε αντληθεί από άλλες πηγές, δημιουργώντας duplicate περιεχόμενο.

Untitled design (4)
Untitled design (5)

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το 77% των χρηστών στρέφεται στη μηχανή αναζήτησης, προκειμένου να βρει ιατρό. Αυτό και μόνο καταδεικνύει την αναγκαιότητα της παρουσίας του γιατρού στην 1η σελίδα των αποτελεσμάτων της Google.

Πρωταρχική μας ενέργεια και βασική προϋπόθεση, ήταν να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα της τεράστιας κατηγορίας της γυναικολογίας, ως προς τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται στην Google, καθώς και να κατανοήσουμε το ταξίδι του ασθενούς (patient’s journey).

Τι σημαίνει αυτό;

Πως ψάχνουν οι χρήστες, ποια βήματα ακολουθούν, σε ποια στάδια είναι πιο κοντά στο να κλείσουν ραντεβού, τι περιεχόμενο θέλουν να διαβάσουν σε κάθε φάση κλπ.

Σε δεύτερη φάση, κληθήκαμε να ερευνήσουμε ποιες είναι οι κατηγορίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τον ιατρό, καθώς και σε ποιες από αυτές έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση.

Το περιεχόμενο θα έπρεπε να αναπτυχθεί εκ νέου, προκειμένου να δημιουργηθεί μοναδικό, πρωτότυπο και ενδιαφέρον περιεχόμενο, που θα ενημέρωνε και θα έδινε απαντήσεις σε απορίες των υποψήφιων ασθενών.

Στόχος της αρχικής μας έρευνας ήταν να εντοπίσουμε ποιες είναι οι κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από άποψη αναζητήσεων, αλλά έχουν παράλληλα και σημασία για τον ίδιο τον ιατρό.

ΠΩΣ

ΚΑΙ

ΓΙΑΤΙ

SEO:

Αποκτώντας ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για τους χρήστες, όσο και για τις κατηγορίες που ενδιαφέρουν τον ιατρό, καταλήξαμε στην SEO στρατηγική που θα ακολουθούσαμε. Επιλέξαμε τις οικογένειες λέξεων, στις οποίες θα εστιάζαμε, ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερους ασθενείς, σε περισσότερες φάσεις αναζήτησης.

Πραγματοποιήθηκε onsite βελτιστοποίηση για το σύνολο της ιστοσελίδας του ιατρού, ενώ σχεδιάσαμε εκ νέου το σύνολο της δομής των ιατρικών κατηγοριών, βάσει του ανταγωνισμού. Παράλληλα ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της ιστοσελίδας, με αναφορές σε μεγάλα ιατρικά sites.

 

Medical Copywriting:

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είχε αντληθεί, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, από άλλες πηγές. Αυτό δεν ευνοούσε ούτε την αξιοπιστία του ιατρού, αλλά ούτε και τις κατατάξεις της ιστοσελίδας του στα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Έτσι κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία του περιεχομένου από την αρχή.

Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση του ανταγωνισμού, προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος, αλλά και η δομή (ενότητες) του περιεχομένου. Σημαντικό στοιχείο πάνω στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία του περιεχομένου, ήταν οι αναζητήσεις των χρηστών. Δηλαδή, τι ψάχνουν να διαβάσουν, έτσι ώστε το περιεχόμενο να είναι ενημερωτικό και να απαντάει στις απορίες τους.

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο γραφής των ιατρικών κειμένων, έτσι ώστε να είναι απλά, απόλυτα κατανοητά και χρήσιμα για τους υποψήφιους ασθενείς. Αυτό σημαίνει πως αποφεύχθηκε η υπερβολική χρήση ιατρικής ορολογίας, δημιουργήθηκε συγκεκριμένη δομή για το κάθε κείμενο και μορφοποίηση, με τίτλους, μεσότιτλους, bullets και bold στις σημαντικές λέξεις. Τα calls to action, στο κλείσιμο, ήταν μια απαραίτητη προσθήκη, η οποία έλειπε από τα αρχικά κείμενα. Το αποτέλεσμα του προσεκτικού re-write του συνόλου του περιεχομένου ήταν η αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής κατά 46%.

ΠΩΣ

ΚΑΙ

ΓΙΑΤΙ

SEO:

Αποκτώντας ολοκληρωμένη εικόνα τόσο για τους χρήστες, όσο και για τις κατηγορίες που ενδιαφέρουν τον ιατρό, καταλήξαμε στην SEO στρατηγική που θα ακολουθούσαμε. Επιλέξαμε τις οικογένειες λέξεων, στις οποίες θα εστιάζαμε, ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερους ασθενείς, σε περισσότερες φάσεις αναζήτησης.

Πραγματοποιήθηκε onsite βελτιστοποίηση για το σύνολο της ιστοσελίδας του ιατρού, ενώ σχεδιάσαμε εκ νέου το σύνολο της δομής των ιατρικών κατηγοριών, βάσει του ανταγωνισμού. Παράλληλα ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της ιστοσελίδας, με αναφορές σε μεγάλα ιατρικά sites.

 

Medical Copywriting:

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είχε αντληθεί, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, από άλλες πηγές. Αυτό δεν ευνοούσε ούτε την αξιοπιστία του ιατρού, αλλά ούτε και τις κατατάξεις της ιστοσελίδας του στα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Έτσι κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία του περιεχομένου από την αρχή.

Πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση του ανταγωνισμού, προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος, αλλά και η δομή (ενότητες) του περιεχομένου. Σημαντικό στοιχείο πάνω στο οποίο βασίστηκε η δημιουργία του περιεχομένου, ήταν οι αναζητήσεις των χρηστών. Δηλαδή, τι ψάχνουν να διαβάσουν, έτσι ώστε το περιεχόμενο να είναι ενημερωτικό και να απαντάει στις απορίες τους.

Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο γραφής των ιατρικών κειμένων, έτσι ώστε να είναι απλά, απόλυτα κατανοητά και χρήσιμα για τους υποψήφιους ασθενείς. Αυτό σημαίνει πως αποφεύχθηκε η υπερβολική χρήση ιατρικής ορολογίας, δημιουργήθηκε συγκεκριμένη δομή για το κάθε κείμενο και μορφοποίηση, με τίτλους, μεσότιτλους, bullets και bold στις σημαντικές λέξεις. Τα calls to action, στο κλείσιμο, ήταν μια απαραίτητη προσθήκη, η οποία έλειπε από τα αρχικά κείμενα. Το αποτέλεσμα του προσεκτικού re-write του συνόλου του περιεχομένου ήταν η αύξηση του μέσου χρόνου παραμονής κατά 46%.

Πάνω από 200
φράσεις
στην πρώτη σελίδα

550% αύξηση
οργανικού traffic
σε 3 μήνες

46% Αύξηση
μέσου χρόνου παραμονής

LIKE WHAT YOU SEE?

Let’s work together